Ανακαλύψτε χιλιάδες κρυμμένες ρυθμίσεις στα windows 7 με το God Mode.

Το God Mode είναι μια κρυμμένη λειτουργία των windows που σας επιτρέπει να ελέγξετε πολλές λειτουργίες των windows 7 από ένα κεντρικό σημείο. Για να ενεργοποιήσετε το God Mode δημιουργήστε ένα φάκελο σε οποιοδήποτε σημείο του υπολογιστή σας και ονομάστε το "GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}". Ο φάκελος που θα δημιουργηθεί περιέχει περισσότερα από 250 αντικείμενα που σας βοηθάνε να ρυθμίσετε σχεδόν τα πάντα στα windows 7.