Εταιρικά σεμινάρια & τηλεσυνδιασκέψεις

Με χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων η εταιρεία μας σας διενεργεί για σας ή τους υπαλλήλους σας ζωντανά εξ αποστάσεως σεμινάρια ή διασκέψεις με χρήση ήχου και video χρησιμοποιώντας το internet ή το τοπικό σας δίκτυό (intranet).

Έτσι όχι μόνο απαλείφετε τα οδοιπορικά έξοδα για εκπαιδευτές, ομιλητές και εκπαιδεύοντας αλλά μπορείτε να διοργανώσετε διαδραστικές συνεδρίες ή συναντήσεις στελεχών της εταιρείας σας όπως θα κάνατε σε μια πραγματική αίθουσα.

Για την υλοποίηση τέτοιων υπηρεσιών οι Συνεργοί χρησιμοποιούν τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα για τηλεδιασκέψεις και online μαθήματα όπως τα Acrobat connect και Acrobat connect professional, αλλά και πιο ολοκληρωμένες λύσεις όπως τα συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου moodle & claroline εφοδιασμένα με τo κατάλληληo plug-in σε κάθε περίπτωση.

 

Δείτε τη τηλεσυνδιάσκεψη στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνων με δικηγόρους από τη Θεσσαλονίκη