Καμπάνιες e-mail marketing

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επικοινωνία αλλά και ένα μέσo διαφήμισης και προβολής της επιχείρισής σας. Τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν ένα εργαλείο μαρκετινγκ τόσο για την προσέλκυση νέων πελατών όσο και για την εξυπηρέτηση των ήδη υπαρχόντων.

Δημιουργία και αποστολή δελτίων τύπου (newsletter)

Η εταιρία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση και ταξινόμηση των πληροφοριών που αναδεικνύουν τα προτερήματα της επιχείρησής σας ή τις εποχιακές προσφορές σας. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την πρωτότυπη σελίδα (HTML), η οποία αποστέλλετε μέσο e-mails στην βάση πελατών της επιχείρησής σας ή σε βάση πελατών που σας προτείνουμε. Στη συνέχεια παρακολουθούμε και αναλύουμε τα στατιστικά στοιχεία (πόσοι το άνοιξαν, πόσοι δεν το άνοιξαν, πόσοι κάνανε κλικ στα link σας και σε ποιά, πόσοι μπήκανε στο site σας, και τι είδανε).

Oφέλη από τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εργαλείου marketing

Η επιχείρησή σας μπορεί να ωφεληθεί πολλαπλά από μια καμπανιά e-mail marketing καθώς το χαμηλό κόστος, η γρήγορη ανταπόκριση από τους παραλήπτες, η αυτόματη μορφοποίηση των μηνυμάτων ανάλογα με τους αποδέκτες της καμπάνιας, είναι μόνο λίγα από τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει αυτό το είδος ηλεκτρονικής προβολής.

Επίσης το μεγάλο εύρος κάλυψης επικοινωνιακών στόχων (αναγνωρισιμότητα μάρκας, αύξηση επισκεψιμότητας εταιρικού web site, ανάδειξη εποχιακών προσφορών, κλπ) καθώς και η εύκολη οργάνωση και υλοποίηση της καμπάνιας με ελάχιστη επένδυση σε χρόνο & χρήμα καθιστούν το e-mail marketing πολύτιμο εργαλείο προώθησης και ανάδειξης της εταιρείας σας.

Ζητήστε μας μια προσφορά για να μάθετε ακριβώς πόσο θα κοστίσει αυτό που ζητάτε.