Ξενοδοχείο Albatross στην Πάρο

Για την υλοποίηση του project συνεργαστήκαμε με την γραφίστρια Μαρίνα Βούλγαρη. Δόθηκε σημασία στην ευκολία πλοήγησης και στο minimal σχεδιασμό. Και εδώ χρησιμοποιήσαμε το Drupal CMS.

 

Ξενοδοχείο Albatross στην Πάρο frontpage

Ξενοδοχείο Albatross στην Πάρο

Για την υλοποίηση του project συνεργαστήκαμε με την γραφίστρια Μαρίνα Βούλγαρη. Δόθηκε σημασία στην ευκολία πλοήγησης και στο minimal σχεδιασμό. Και εδώ χρησιμοποιήσαμε το Drupal CMS.

 

Τεχνολογίες: Drupal|flash|javascript|jQuery
Επισκεφθείτε το website
Ξενοδοχείο Albatross στην Πάρο σελίδα τιμές

Ξενοδοχείο Albatross στην Πάρο

Για την υλοποίηση του project συνεργαστήκαμε με την γραφίστρια Μαρίνα Βούλγαρη. Δόθηκε σημασία στην ευκολία πλοήγησης και στο minimal σχεδιασμό. Και εδώ χρησιμοποιήσαμε το Drupal CMS.

 

Τεχνολογίες: Drupal|flash|javascript|jQuery
Επισκεφθείτε το website
Ξενοδοχείο Albatross στην Πάρο σελίδα κρατήσεις

Ξενοδοχείο Albatross στην Πάρο

Για την υλοποίηση του project συνεργαστήκαμε με την γραφίστρια Μαρίνα Βούλγαρη. Δόθηκε σημασία στην ευκολία πλοήγησης και στο minimal σχεδιασμό. Και εδώ χρησιμοποιήσαμε το Drupal CMS.

 

Τεχνολογίες: Drupal|flash|javascript|jQuery
Επισκεφθείτε το website