Εταιρικό site του Ομίλου Agrosystem Group

Δυναμικό site για την εταιρεία Agrosystem. Η ανάπτυξη του ιστοτόπου βασίστηκε πάνω στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες flash, javascript, css, xhtml

Δημιουργία του site Agrosystem Group

Εταιρικό site του Ομίλου Agrosystem Group

Δυναμικό site για την εταιρεία Agrosystem. Η ανάπτυξη του ιστοτόπου βασίστηκε πάνω στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες flash, javascript, css, xhtml

Τεχνολογίες: CSS|Drupal|flash|javascript|XHTML
Επισκεφθείτε το website
Δημιουργία του website Agrosystem Group

Εταιρικό site του Ομίλου Agrosystem Group

Δυναμικό site για την εταιρεία Agrosystem. Η ανάπτυξη του ιστοτόπου βασίστηκε πάνω στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες flash, javascript, css, xhtml

Τεχνολογίες: CSS|Drupal|flash|javascript|XHTML
Επισκεφθείτε το website