Ανασχεδιασμός του website της εταιρείας Multihull Yachting

Ανασχεδιασμός του website της εταιρείας Multihull Yachting σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρώσικα). Το  site έγινε σε drupal 7 και χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες, javascript, flash, css 3 και html 5. Για την εταιρεία δημιουργήθηκε και facebook fan page.

Ανασχεδιασμός του website της εταιρείας Multihull Yachting

Ανασχεδιασμός του website της εταιρείας Multihull Yachting

Ανασχεδιασμός του website της εταιρείας Multihull Yachting σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρώσικα). Το  site έγινε σε drupal 7 και χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες, javascript, flash, css 3 και html 5. Για την εταιρεία δημιουργήθηκε και facebook fan page.

Τεχνολογίες: Drupal 7|flash|HTML5|javascript
Επισκεφθείτε το website
Drupal 7 για την Multihull Yachting

Ανασχεδιασμός του website της εταιρείας Multihull Yachting

Ανασχεδιασμός του website της εταιρείας Multihull Yachting σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρώσικα). Το  site έγινε σε drupal 7 και χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες, javascript, flash, css 3 και html 5. Για την εταιρεία δημιουργήθηκε και facebook fan page.

Τεχνολογίες: Drupal 7|flash|HTML5|javascript
Επισκεφθείτε το website
Ανάπτυξη ιστοσελίδας σε drupal 7

Ανασχεδιασμός του website της εταιρείας Multihull Yachting

Ανασχεδιασμός του website της εταιρείας Multihull Yachting σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρώσικα). Το  site έγινε σε drupal 7 και χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες, javascript, flash, css 3 και html 5. Για την εταιρεία δημιουργήθηκε και facebook fan page.

Τεχνολογίες: Drupal 7|flash|HTML5|javascript
Επισκεφθείτε το website