Ιστορικά Ξενοδοχεία στην Ελλάδα - Υάδες Heritage & Hospitality Hotels

Οι 'Yades Heritage & Hospitality Hotels' είναι μια αλυσίδα παραδοσιακών ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Το νέο τους website βασίστηκε σε Drupal 7. Χρησιμοποιήθηκε εκτενώς το jQuery library και το Google Maps. Όπως σε όλα τα τελευταία projects της Websynergy, χρησιμοποιήσαμε HTML5 και CSS3.

Κατασκευή ιστοσελίδας για ξενοδοχεία

Ιστορικά Ξενοδοχεία στην Ελλάδα - Υάδες Heritage & Hospitality Hotels

Οι 'Yades Heritage & Hospitality Hotels' είναι μια αλυσίδα παραδοσιακών ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Το νέο τους website βασίστηκε σε Drupal 7. Χρησιμοποιήθηκε εκτενώς το jQuery library και το Google Maps. Όπως σε όλα τα τελευταία projects της Websynergy, χρησιμοποιήσαμε HTML5 και CSS3.

Τεχνολογίες: CSS3|Drupal 7|Google maps|HTML5|jQuery
Επισκεφθείτε το website
Κατασκευή ιστοσελίδας για τουρισμό

Ιστορικά Ξενοδοχεία στην Ελλάδα - Υάδες Heritage & Hospitality Hotels

Οι 'Yades Heritage & Hospitality Hotels' είναι μια αλυσίδα παραδοσιακών ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Το νέο τους website βασίστηκε σε Drupal 7. Χρησιμοποιήθηκε εκτενώς το jQuery library και το Google Maps. Όπως σε όλα τα τελευταία projects της Websynergy, χρησιμοποιήσαμε HTML5 και CSS3.

Τεχνολογίες: CSS3|Drupal 7|Google maps|HTML5|jQuery
Επισκεφθείτε το website
Yades hotels webdesign

Ιστορικά Ξενοδοχεία στην Ελλάδα - Υάδες Heritage & Hospitality Hotels

Οι 'Yades Heritage & Hospitality Hotels' είναι μια αλυσίδα παραδοσιακών ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Το νέο τους website βασίστηκε σε Drupal 7. Χρησιμοποιήθηκε εκτενώς το jQuery library και το Google Maps. Όπως σε όλα τα τελευταία projects της Websynergy, χρησιμοποιήσαμε HTML5 και CSS3.

Τεχνολογίες: CSS3|Drupal 7|Google maps|HTML5|jQuery
Επισκεφθείτε το website