Υπηρεσίες πολυκατοικιών CBS Service

Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία CBS Service, που εξειδικεύεται σε παροχή υπηρεσιών πολυκατοικιών, όπως κοινόχρηστα, διανομή πετρελαίου κλπ. Χρησιμοποίηθηκε έτοιμο theme από το Themeshark.com. Η ανάπτυξη βασίστηκε στο Drupal 7.

Εταιρική ιστοσελίδα

Υπηρεσίες πολυκατοικιών CBS Service

Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία CBS Service, που εξειδικεύεται σε παροχή υπηρεσιών πολυκατοικιών, όπως κοινόχρηστα, διανομή πετρελαίου κλπ. Χρησιμοποίηθηκε έτοιμο theme από το Themeshark.com. Η ανάπτυξη βασίστηκε στο Drupal 7.

Τεχνολογίες: Drupal 7|jQuery
Επισκεφθείτε το website
Κατασκευή ιστοσελίδων για εταιρεία

Υπηρεσίες πολυκατοικιών CBS Service

Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία CBS Service, που εξειδικεύεται σε παροχή υπηρεσιών πολυκατοικιών, όπως κοινόχρηστα, διανομή πετρελαίου κλπ. Χρησιμοποίηθηκε έτοιμο theme από το Themeshark.com. Η ανάπτυξη βασίστηκε στο Drupal 7.

Τεχνολογίες: Drupal 7|jQuery
Επισκεφθείτε το website