Διαδικτυακό Φροντιστήριο Έτσι Μαθαίνω

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και οργάνωση του πρώτου ολοκληρωμένου διαδικτυακού φροντιστηρίου στην Ελλάδα. Το Έτσι Μαθαίνω μας εμπιστεύτηκε εκτός από την δημιουργία της ιστοσελίδας, την εκπαίδευση των καθηγητών και στη δημιουργία σεμιναρίων για τους καθηγητές του στην χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, την τεχνική υποστήριξη των πελατών του καθώς και το σύνολο των προωθητικών και διαφημιστικών του κινήσεων. Το Έτσι Μαθαίνω διδάσκει διαδικτυακά το σύνολο των σχολικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Αρχαία, ¨Έκθεση, Φυσική, κ.α) και ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά κ.α).

Διαδικτυακό Φροντιστήριο για online μαθήματα

Διαδικτυακό Φροντιστήριο Έτσι Μαθαίνω

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και οργάνωση του πρώτου ολοκληρωμένου διαδικτυακού φροντιστηρίου στην Ελλάδα. Το Έτσι Μαθαίνω μας εμπιστεύτηκε εκτός από την δημιουργία της ιστοσελίδας, την εκπαίδευση των καθηγητών και στη δημιουργία σεμιναρίων για τους καθηγητές του στην χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, την τεχνική υποστήριξη των πελατών του καθώς και το σύνολο των προωθητικών και διαφημιστικών του κινήσεων. Το Έτσι Μαθαίνω διδάσκει διαδικτυακά το σύνολο των σχολικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Αρχαία, ¨Έκθεση, Φυσική, κ.α) και ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά κ.α).

Τεχνολογίες: CSS3|Drupal 7|HTML5|javascript|webex
Επισκεφθείτε το website
Εκπαίδευση απο απόσταση με σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Διαδικτυακό Φροντιστήριο Έτσι Μαθαίνω

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και οργάνωση του πρώτου ολοκληρωμένου διαδικτυακού φροντιστηρίου στην Ελλάδα. Το Έτσι Μαθαίνω μας εμπιστεύτηκε εκτός από την δημιουργία της ιστοσελίδας, την εκπαίδευση των καθηγητών και στη δημιουργία σεμιναρίων για τους καθηγητές του στην χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, την τεχνική υποστήριξη των πελατών του καθώς και το σύνολο των προωθητικών και διαφημιστικών του κινήσεων. Το Έτσι Μαθαίνω διδάσκει διαδικτυακά το σύνολο των σχολικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Αρχαία, ¨Έκθεση, Φυσική, κ.α) και ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά κ.α).

Τεχνολογίες: CSS3|Drupal 7|HTML5|javascript|webex
Επισκεφθείτε το website
Μαθηματικά, Αρχαία, Εθεση, Φυσική, Αγγλικά, Ιταλικά online

Διαδικτυακό Φροντιστήριο Έτσι Μαθαίνω

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και οργάνωση του πρώτου ολοκληρωμένου διαδικτυακού φροντιστηρίου στην Ελλάδα. Το Έτσι Μαθαίνω μας εμπιστεύτηκε εκτός από την δημιουργία της ιστοσελίδας, την εκπαίδευση των καθηγητών και στη δημιουργία σεμιναρίων για τους καθηγητές του στην χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, την τεχνική υποστήριξη των πελατών του καθώς και το σύνολο των προωθητικών και διαφημιστικών του κινήσεων. Το Έτσι Μαθαίνω διδάσκει διαδικτυακά το σύνολο των σχολικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Αρχαία, ¨Έκθεση, Φυσική, κ.α) και ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά κ.α).

Τεχνολογίες: CSS3|Drupal 7|HTML5|javascript|webex
Επισκεφθείτε το website
Εκπαίδευση καθηγητών στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Διαδικτυακό Φροντιστήριο Έτσι Μαθαίνω

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και οργάνωση του πρώτου ολοκληρωμένου διαδικτυακού φροντιστηρίου στην Ελλάδα. Το Έτσι Μαθαίνω μας εμπιστεύτηκε εκτός από την δημιουργία της ιστοσελίδας, την εκπαίδευση των καθηγητών και στη δημιουργία σεμιναρίων για τους καθηγητές του στην χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, την τεχνική υποστήριξη των πελατών του καθώς και το σύνολο των προωθητικών και διαφημιστικών του κινήσεων. Το Έτσι Μαθαίνω διδάσκει διαδικτυακά το σύνολο των σχολικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Αρχαία, ¨Έκθεση, Φυσική, κ.α) και ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά κ.α).

Τεχνολογίες: CSS3|Drupal 7|HTML5|javascript|webex
Επισκεφθείτε το website