Δικηγόρος Σπυρίδων Αλφαντάκης

Ο Δικηγόρος – Ποινικολόγος Σπύρος Αλφαντάκης είναι ένας  από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους στο χώρο του ποινικού δικαίου. Μας εμπιστευτικέ για την σχεδίαση και την κατασκευή της νέας του ιστοσελίδας η οποία βασίστηκε στην πλατφόρμα Drupal. Επισκευθείτε το website του Σπύρου Αλφαντάκη Χρησιμοποιήθηκαν  css3, html5 και JavaScript.

Δικηγόρος Σπυρίδων Αλφαντάκης

Δικηγόρος Σπυρίδων Αλφαντάκης

Ο Δικηγόρος – Ποινικολόγος Σπύρος Αλφαντάκης είναι ένας  από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους στο χώρο του ποινικού δικαίου. Μας εμπιστευτικέ για την σχεδίαση και την κατασκευή της νέας του ιστοσελίδας η οποία βασίστηκε στην πλατφόρμα Drupal. Επισκευθείτε το website του Σπύρου Αλφαντάκη Χρησιμοποιήθηκαν  css3, html5 και JavaScript.

Τεχνολογίες: CSS3|Drupal 7|HTML5|javascript
Επισκεφθείτε το website
 Δικηγόρος – Ποινικολόγος Σπύρος Αλφαντάκης

Δικηγόρος Σπυρίδων Αλφαντάκης

Ο Δικηγόρος – Ποινικολόγος Σπύρος Αλφαντάκης είναι ένας  από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους στο χώρο του ποινικού δικαίου. Μας εμπιστευτικέ για την σχεδίαση και την κατασκευή της νέας του ιστοσελίδας η οποία βασίστηκε στην πλατφόρμα Drupal. Επισκευθείτε το website του Σπύρου Αλφαντάκη Χρησιμοποιήθηκαν  css3, html5 και JavaScript.

Τεχνολογίες: CSS3|Drupal 7|HTML5|javascript
Επισκεφθείτε το website